Gezondheidsbeleid

De GGD adviseert gemeenten en (keten)partners in zorg, fysiek- en sociaal domein over gezondheidsbeleid en effectieve aanpakken van gezondheidsbevordering en ondersteunt bij ontwikkeling, uitvoering en evaluatie. 

Lees voor
  Contact

Gezondheidsbevordering
088 - 308 30 00

E onderzoek@ggdhm.nl

Advies over thema's 

Thema’s waarover de GGD onder andere adviseert zijn: positieve gezondheid, sociaal-economische gezondheidsverschillen, de gezonde leefomgeving, depressiepreventie, roken, alcohol en overgewicht. Zie ook de links onderaan deze pagina voor meer informatie over deze betreffende onderwerpen.

We doen dit in de vorm van het schriftelijk of mondeling advies (beleidsvoorstel, projectvoorstel, informatie over landelijke, regionale of lokale ontwikkelingen) of (evaluatie)onderzoek, of door het organiseren van netwerkbijeenkomsten of het voorzitten van multidisciplinaire overleggen.

 

Ondersteuning is maatwerk

Ondersteuning is vaak maatwerk en we gaan graag in gesprek gaan over de verschillende mogelijkheden. Neem hiervoor contact op met het accountteam van uw gemeente.

Bent u op zoek naar meer informatie over regionale of landelijke ontwikkelingen en voorbeelden? We hebben alles overzichtelijk samengebracht op het dashboard www.eengezonderhollandsmidden.nl

 

Links

- Positieve Gezondheid
- Rookvrij Hollands Midden
- Gezondheidsverschillen