Wmo-aanbieders

Op deze pagina vind je informatie over het toezicht op de Wmo-voorzieningen door de GGD, wat je als Wmo-aanbieder moet melden bij de GGD en hoe je dat kunt doen.

Lees voor
  Contact

Toezicht Wmo
T 088 – 308 34 60
(maandag t/m vrijdag van 08:30-17:00 uur)
E 
wmo-secretariaat@ggdhm.nl

Toezicht op kwaliteit Wmo-voorzieningen

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en het toezicht daarop. Voor een aantal gemeenten in onze regio voert Hecht GGD Hollands Midden deze toezichtstaak uit.
Het toezicht is gebaseerd op de kwaliteitseisen vanuit de wet Wmo 2015 en de lokale regelgeving.

Soorten toezicht

  • Regulier kwaliteitstoezicht

We controleren of aanbieders van Wmo-voorzieningen voldoen aan kwaliteitseisen. We kijken naar cliëntgerichtheid, personeel en veiligheid. Dit doen we in opdracht van de gemeente Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude.
Meer informatie: regulier kwaliteitstoezicht.

  • Signaalgestuurd toezicht

Als we signalen krijgen dat een voorziening geen goede zorg levert, gaan we dat onderzoeken. Dit doen we in opdracht van de gemeente Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude.
Meer informatie: signaalgestuurd toezicht.

  • Calamiteitentoezicht

Een zorgaanbieder heeft op grond van de Wmo een meldplicht wanneer een calamiteit of geweldsincident plaatsvindt met een cliënt. 
We controleren of het proces bij het melden van een calamiteit- en geweldsincident volgens de regels gaat. We houden daarbij in de gaten of een Wmo-aanbieder de calamiteit voldoende onderzoekt, zodat ervan geleerd wordt. De verbeteringen moeten leiden tot kwalitatief betere zorg. Dit doen we voor de volgende gemeenten: Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Hillegom, Krimpenerwaard, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Waddinxveen, Zoeterwoude en Zuidplas.
Meer informatie: calamiteitentoezicht

Meteen een melding doen? Stuur een mail naar wmo-secretariaat@ggdhm.nl

Onderzoeksrapport

De GGD maakt een rapport van het onderzoek. Dit rapport gaat naar de opdrachtgevende gemeente en de zorgaanbieder.
De gemeente bepaalt daarna zelf óf en welke actie zij onderneemt.

Plichten en bevoegdheden toezichthouders

De bevoegdheden van de toezichthouders Wmo staan in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo). De medewerker van de GGD vertelt dat hij de wettelijke bevoegdheid heeft om alle documenten te onderzoeken die belangrijk zijn voor het onderzoek. Hieronder vallen ook persoonsgebonden gegevens van cliënten en medewerkers.
Meer informatie vind je in het document Bevoegdheden toezichthouder Wmo (pdf).