Zorgverleners/ huisartsen

Informatie corona voor zorgprofessionals

Richtlijnen en draaiboeken over het nieuwe coronavirus (COVID-19) kun je vinden bij het LCI: LCI richtlijnen COVID-19. De informatie is voor zorgmedewerkers binnen het ziekenhuis en buiten het ziekenhuis, zoals zorgverleners in de huisartsenzorg, wijkverpleging, Wmo Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen -ondersteuning, gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg, ambulancezorg, woonzorgcentra, kleinschalige woonvormen en de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ geestelijke gezondheidszorg ).

 

Adviesteam calamiteiten en zedenzaken

In de regio Hollands Midden functioneert het adviesteam calamiteiten en zeden (voorheen: calamiteiten- en zedenteam).

Forensische geneeskunde

De GGD heeft continu artsen bereikbaar en beschikbaar voor het verrichten van forensisch medische taken. Deze geregistreerde forensisch artsen werken meestal in opdracht van de politie-eenheid Den Haag of de gemeenten in de regio Hollands Midden.

Antibioticaresistentie (ABR)

Hier vindt u informatie over antibioticaresistentie (ABR) in combinatie met de uitbraak van het coronavirus.

Gezonde leefstijl

Aanbod stoppen met roken, toolkit aanbieders 'Lekker in je lijf'
Bekijk dit thema

Vaccinaties

Prikaccidenten,beroepsgebonden vaccinaties
Bekijk dit thema

Infectieziekten

Meldingsplichtige infectieziekten, infectiepreventiebeleid zorginstellingen
Bekijk dit thema

Kwetsbare groepen

Meldpunt Zorg en Overlast, huiselijk geweld, Basiszorgcoördinatie kwetsbare kinderen
Bekijk dit thema
Deel deze pagina
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Contactinformatie